Vertu með 1.841.852 öðrum gististöðum sem starfa með Booking.com!

Skráðu

íbúðina þína

hótelið þitt

orlofshúsið þitt

gistihúsið þitt

gistiheimilið þitt

á Booking.com

Finndu gesti á auðveldan máta og þénaðu meira

Viltu búa til nýja skráningu?

Hefur þú þegar hafið skráningu?

Sögur af nýlegum gististöðum

30 bókanir á einum degi

Booking.com færir þér gesti sama í hvaða verðflokki gististaðurinn er og af hvaða tegund hann er. Þessar íbúðir fengu 30 bókanir daginn sem þær birtust á vefsíðunni okkar og hefur reksturinn haldið áfram að styrkjast síðan þá.

Dúbaí, Sameinuðu arabísku furstadæmin

Geymt en ekki gleymt

Þessi bændagisting er staðsett á fallegum en nokkuð óþekktum áfangastað. Aðeins 150 dögum eftir að gististaðurinn skráði sig á Booking.com var hann kominn með 127 bókanir og einkunnina 9,1 fyrir ánægju gesta.

Salzburg, Austurríki

Gott samstarf

Það getur verið erfitt að hafa umsjón með öllum hliðum rekstrarins þegar maður er með fleiri en 10 gististaði á skrá. Þess vegna er starfsfólk Booking.com á staðnum með reglulega fundi með samstarfsaðilum til að ræða hvernig best er að uppfylla þeirra þarfir og hjálpa til við vöxt fyrirtækisins.

Austin, Bandaríkin

Okkar verklag

Group 36
Opnaðu og lokaðu á gististaðnum þínum hvenær sem þú vilt
Við veitum þér frelsi til að opna eða loka gististaðnum á síðunni okkar hvenær sem þú vilt. Við bjóðum samninga án bindingar, svo þú getur haldið í stjórnartauminn á gististaðnum þínum.
Group 40
Við tökum ekki greiðslu af gestunum
Við bætum engu við verðið. Ólíkt öðrum sem oft taka greiðslu af gestinum, er það verð sem við sýnum alltaf það sama og verðið sem þú setur upp.
Group 19
Þú stjórnar framboðinu
Þú getur tekið á móti gestum aðeins yfir sumartímann eða bara um helgar – þú ræður ferðinni á Booking.com.
Group 19
Þú getur notað Booking.com meðfram öðrum vefsíðum
Það er lítið mál að nota Booking.com samhliða öðrum vefsíðum. Dagatalið okkar er einfalt í notkun og þú getur stýrt framboði þínu samhliða öðru samstarfi.
Ertu með fleiri spurningar? Þú færð nánari upplýsingar um nýskráningu, söluþóknun og allt hitt hér.

Skýr og gegnsæ verðlagning

Verðlagningarfyrirkomulagið okkar er byggt á þeirri hugmynd að verðið sem þú gefur upp er það sem gestir greiða. Við bætum engu ofan á og þú getur því lagt samkeppnishæf verð á gististaðinn þinn og fengið fleiri gesti.

Söluþóknun : 15%

  • Aðstoð allan sólarhringinn í síma eða tölvupósti frá raunverulegu fólki
  • Mikill sýnileiki á leitarvélum og þar af leiðandi fleiri bókanir
  • Ráðleggingar og greiningar til að bæta frammistöðu

Uppgötvaðu hve mikið þú getur þénað

Verðið hjá þér á nótt US$ 
Verðið sem gestir borga á nótt
Söluþóknun er innifalin í verðinu sem gestir borga
Það sem þú þénar á nótt
Tekjumöguleikar þínir á mánuði

Það skiptir ekki máli hvaða tegund af gististað þú ert með, þú getur skráð hana hjá okkur...

Sýnileiki og markaðssetning á alþjóðlegum vettvangi til að fá heiminn heim að dyrum til þín

Margir ferðalangar byrja á leitarvélum

Við viljum því ekki bíða eftir að gestir komi til okkar heldur erum við virk í því að kynna gististaðinn þinn á leitarvélum um allan heim.

Sumir ferðalangar leita á landakortum

Svo að skráning hjá Booking.com þýðir að skráningin þín birtist líka á Google Maps.

Flugin eru bókuð, þá er bara gistingin eftir

Við störfum með flugfélögum eins og Emirates, American Airlines, easyJet, KLM og mörgum fleirum og kynnum gististaðinn þinn fyrir viðskiptavinum þeirra.

Meðmæli eru einnig mikilvæg þegar kemur að því að finna gistingu

Við sjáum til þess að vörumerkið okkar sé alltaf umtalað með hjálp áhrifavalda, ferðarithöfunda og áberandi fjölmiðla. Þetta veldur því að fleiri snúa sér til Booking.com þegar kemur að því að leita að gistingu.

Svona er annar vettvangur í samanburði

Booking.com TripAdvisor HomeAway Airbnb
Stuðningur allan sólarhringinn í gegnum síma og aðstoð starfsfólks okkar á staðnum alla daga
Engin þjónustugjöld fyrir gesti sem bóka
Ókeypis markaðssetning Skráningin þín auglýst á Google, Bing og Yahoo

Fyrirvari: þessi samanburður er niðurstaða rannsóknar sem gerð var af Booking.com á samkeppnisaðilum í október 2017.

Algengar spurningar

Hvernig get ég komist að því hversu háa söluþóknun ég þarf að greiða af bókunum hjá mér?
Þegar þú hefur bætt gististaðnum þínum á Booking.com þarftu að greiða söluþóknun af hverri bókun. Þú getur séð hlutfall söluþóknunarinnar í hlutanum um „Samkomulagið“ í skráningarferlinu. Í lok hvers mánaðar sendum við þér greiðsluseðil með þeirri upphæð sem þú skuldar í söluþóknun.
Hvað gerist þegar ég hef skráð mig?
Þegar þú hefur skráð gististaðinn þinn förum við yfir allar upplýsingar frá þér til að ganga úr skugga um að allt sem við þurfum sé til staðar. Því næst sendum við þér notendaupplýsingar fyrir Ytranetið með tölvupósti. Þar getur þú stillt framboð og verð hjá þér. Að því loknu færðu sendar leiðbeiningar um hvernig þú getur stillt gististaðinn svo hann birtist á Booking.com!

Er enn eitthvað óljóst? Þú færð svör við öllum þínum spurningum á Algengum spurningum

Skráðu þig og farðu að taka á móti gestum í dag

Skruna niður