Skráðu

íbúðina þína 

hótelið þitt 

orlofshúsið þitt 

gistihúsið þitt 

gistiheimilið þitt 

á Booking.com 
Þú getur skráð
hvað sem er
á Booking.com

Hvort sem rekstur er ástríða þín eða fullt starf skaltu skrá heimili þitt í dag og byrja fljótt að afla tekna.

Skráðu þig án endurgjalds
  • 45% gestgjafa fá fyrstu bókunina sína innan einnar viku
  • Veldu á milli bókana samstundis og bókunarbeiðna
  • Við sjáum um greiðslurnar fyrir þig. Án endurgjalds árið 2024.
Hefur þú þegar hafið skráningu?
Halda áfram með skráningarferlið
Skráðu með hugarró
Tjónagreiðslur
Tjónaskilmálar okkar tryggja gististaðinn þinn ef tjón á sér stað.
Þínar eigin húsreglur
Útskýrðu húsreglur þínar fyrir mögulegum gestum sem verða að samþykkja þær til að bóka.
Veldu hvernig þú kýst að fá bókanir
Leyfðu gestum annað hvort að bóka samstundis eða með því að fara yfir bókunarbeiðnir áður en þær eru samþykktar.
Vernd gegn skaðabótakröfum
Þú færð vernd gegn bótakröfum frá gestum og nágrönnum fyrir allt að 1.000.000 EUR/GBP/USD fyrir hverja bókun.
Fáðu greitt stöðugt og örugglega
Fáðu tryggðar útgreiðslur og vernd gegn svikum með Greiðslum með Booking.com án endurgjalds árið 2024.
Staðfestir gestir
Við staðfestum netföng gesta og kreditkort fyrir samstarfsaðila í Greiðslum með Booking.com.
Traust stuðningsþjónusta
Fáðu aðgang að stuðningi á 45 tungumálum og hafðu umsjón með gististöðum þínum í gegnum Pulse, appið okkar fyrir samstarfsaðila eins og þig.
Vertu áberandi allt frá upphafi
Flyttu inn umsagnirnar þínar
Við flytjum inn umsagnareinkunn þína úr öðrum vettvöngum og birtum hana á Booking.com síðu gististaðarins, svo þú byrjar ekki með engar umsagnir.
Flyttu inn upplýsingar um gististaðinn
Flyttu inn upplýsingar þínar um gististaðinn snurðulaust og samstilltu framboðsdagatalið þitt við aðra vettvanga til að auðvelda skráningu og forðast tvíbókanir.
Skerðu þig úr á markaðnum
„Nýtt á Booking.com“-merkið hjálpar þér að skera þig úr í leitarniðurstöðum okkar.

Náðu til einstaks alþjóðlegs viðskiptavinahóps

2/3
orlofshúsagesta bóka síðan hjá okkur aftur
68%
af nóttum sem ferðalangar bókuðu í lok árs 2023 voru fyrir utanlandsdvöl.
33%
viðskiptavina orlofsíbúða eru á 2. eða 3. Genius-stigi. Þessir ferðalangar hafa tilhneigingu til að eyða meira og bóka beint á vettvanginum okkar.
30%
af öllum nóttum sem bókaðar voru á vettvanginum okkar voru á orlofshúsi/-íbúð. Sífellt fleiri ferðalangar bóka bæði hótel og aðra gistingu.

Svör við spurningum þínum

Ertu einhverjum spurningum enn ósvarað? Finndu svör við öllum spurningum þínum á síðunni okkar Algengar spurningar

Skráðu þig inn og byrjaðu að taka á móti gestum í dag!

Skráðu þig án endurgjalds
  • 45% gestgjafa fá fyrstu bókunina sína innan einnar viku
  • Veldu á milli bókana samstundis og bókunarbeiðna
  • Við sjáum um greiðslurnar fyrir þig. Án endurgjalds árið 2024.