Ritiniet

Reģistrējiet savu

dzīvokli 

viesnīcu 

brīvdienu māju 

viesu namu 

pansiju 

vietnē Booking.com 
Reģistrējiet
jebkuru
naktsmītni vietnē Booking.com

Neatkarīgi no tā, vai viesu uzņemšana ir jūsu hobijs vai pilna laika darbs, reģistrējiet savu mājokli jau šodien un drīz sāciet gūt papildu ienākumus.

Reģistrējieties bez maksas
  • 45% viesu uzņēmēju saņem pirmo rezervējumu nedēļas laikā
  • Varat izvēlēties starp tūlītējiem rezervējumiem un rezervējumu pieprasījumiem
  • Mēs apstrādājam maksājumus. Bez maksas 2024. gadā.
Vai jūs jau sākāt reģistrēšanu?
Turpināt savas naktsmītnes reģistrēšanu
Reģistrējieties ar mierīgu sirdi
Zaudējumu atlīdzība
Mūsu zaudējumu atlīdzības programma sedz izmaksas jūsu naktsmītnei nodarītu bojājumu gadījumā.
Jūsu iekšējie noteikumi
Informējiet potenciālos viesus par saviem iekšējiem noteikumiem, kurus viņiem ir jāpieņem, lai varētu rezervēt.
Izvēlieties sev vēlamo rezervējumu saņemšanas veidu
Jūs varat ļaut viesiem rezervēt uzreiz, vai arī varat izvēlēties iespēju pārskatīt rezervējumu pieprasījumus pirms to pieņemšanas.
Aizsardzība pret civiltiesiskās atbildības zaudējumu pieteikumiem
Saņemiet aizsardzību pret civiltiesiskās atbildības zaudējumu pieteikumiem no viesiem un kaimiņiem par summu līdz 1 000 000 €/£/$ par katru rezervējumu.
Saņemiet maksājumus regulāri un droši
Saņemiet garantētus maksājumus un aizsardzību pret krāpniecību, izmantojot pakalpojumu Apmaksu nodrošina Booking.com bez maksas 2024. gadā.
Īsti viesi
Mēs mūsu partneru vietā pārbaudām viesu e-pasta adreses un maksājumu kartes pakalpojumā “Apmaksu nodrošina Booking.com”.
Stabils atbalsts
Saņemiet atbalstu 45 valodās un pārvaldiet savu naktsmītni, izmantojot Pulse – mūsu lietotni naktsmītņu partneriem.
Izcelieties jau no paša sākuma
Importējiet savas atsauksmes
Mēs importējam jūsu viesu sniegto vērtējumu no citām platformām un parādām to jūsu Booking.com naktsmītnes lapā, lai jums nevajadzētu sākt darbu mūsu platformā bez nevienas atsauksmes.
Sinhronizējiet naktsmītnes pieejamības kalendārus
Bez pūlēm sinhronizējiet pieejamības kalendāru ar citām platformām, lai atvieglotu reģistrēšanu un izvairītos no dubultajiem rezervējumiem.
Izcelieties citu piedāvājumu vidū
Mūsu ikona “Nesen pievienots Booking.com” jums palīdzēs izcelties meklēšanas rezultātos.

Sasniedziet unikālu klientu bāzi visā pasaulē

2/3
brīvdienu naktsmītņu viesu veic rezervējumus pie mums atkārtoti
68%
no naktīm, kas tika rezervētas 2023. gada nogalē, rezervēja starptautiski ceļotāji.
33%
no brīvdienu naktsmītņu viesiem ir Genius 2. vai 3. līmenī. Šie ceļotāji parasti tērē vairāk un rezervē tieši mūsu platformā.
30%
no naktīm, kas rezervētas mūsu platformā, bija brīvdienu naktsmītnēs. Arvien vairāk ceļotāju izvēlas rezervēt gan viesnīcas, gan alternatīvas uzturēšanās vietas.

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Vai ir vēl kādi jautājumi? Atrodiet atbildes uz visiem saviem jautājumiem mūsu BUJ sadaļā.

Reģistrējiet savu naktsmītni un sāciet uzņemt viesus

Reģistrējieties bez maksas
  • 45% viesu uzņēmēju saņem pirmo rezervējumu nedēļas laikā
  • Varat izvēlēties starp tūlītējiem rezervējumiem un rezervējumu pieprasījumiem
  • Mēs apstrādājam maksājumus. Bez maksas 2024. gadā.