Keri edasi

Lisa oma

apartement

hotell

puhkemaja

külalistemaja

hostel

Booking.com-i
Lisa
mistahes majutuspaik
Booking.com-i

Registreerimine on tasuta ja võib võtta kõigest 15 minutit – alusta kohe

Lisa oma majutusasutus
 • Enam kui 6,4 miljonit registreeritud puhkemajutust
 • Üle miljardi külastaja puhkemajutustes
 • Enam kui 40% uutest puhkemajutuskohtadest broneeritakse esimese nädala jooksul

Alustamiseks loo partnerikonto
Jätkates nõustute, et Booking.com võib seoses teie majutusasutuse registreerimisega teiega e-kirja teel ühendust võtta.

Kas alustasite juba registreerimist?
Jätkake registreerimisega
Sinu südamerahu on meie prioriteet
Järgnevalt näed, kuidas aitame sul end külastajaid vastu võttes turvalisemalt tunda.
 • Määra majareeglid, millega külastajad peavad enne peatumist nõustuma
 • Lisaturvalisuse jaoks küsi kahjutagatist
 • Teata külastaja väärkäitumisest, kui midagi juhtub
 • Pääse ligi ööpäev läbi avatud toele enam kui 43 keeles
 • Kaitse külastajate ja naabrite vastutusnõuete eest kuni 1 000 000 euro väärtuses broneeringu kohta
Rohkem teavet
Sinu südamerahu on meie prioriteet
Mis kirjeldab sind kõige paremini?
Vali üks järgmistest, et näha kohandatud teavet
Mul on majutusasutus, mida aeg-ajalt välja üürin
 • Hoian selles majutusasutuses oma isiklikke asju
 • Mul on majutusvaldkonnas töötamisel väike kogemus
Mul on mitu majutusasutust, mida aasta läbi välja üürin
 • Need majutusasutused on mõeldud peamiselt külastajate vastuvõtmiseks
 • Mul on majutusvaldkonnas töötamisel kogemust
Meiega koostöö tegemise hüved
Registreeri mis tahes tüüpi majutusasutus
Tasuta saab lisada apartemente, villasid ja kõike muudki.
Impordi üksikasjad hõlpsalt
Aja säästmiseks saad importida paljud üksikasjad saitidelt, kus su majutusasutus on juba registreeritud.
Sammsammulised juhised
Saad teada, kuidas meie platvorm töötab, millised on meie parimad tavad ja millest hoiduda.
Ainulaadsed soodustused
Soodustused teenustele, mis säästavad aega ja parandavad külastaja kogemust.
Rohkem paindlikkust ilma lisatasuta
Smart Flexi broneeringute programmiga on teie tasuta tühistamise reeglid külastajate jaoks paindlikud. Kui külastaja tühistab, siis otsime asenduse.
Arvustuste keskmine hinne
Teie arvustuste keskmine hinne kolmandatest osalistest reisisaitidelt võidakse konverteerida ja seda võidakse näidata majutusasutuse Booking.com-i lehel.
Broneerimise taotlemine
Teie otsustate, kas võtate broneeringutaotlused vastu või mitte. Tegemist on beetaversiooniga, mis on saadaval vaid piiratud arvul riikides.
Saa tuttavaks Elviraga
Vaata, miks talle meeldib oma majutusasutust Booking.com-is välja üürida.
Vaata, miks talle meeldib oma majutusasutust Booking.com-is välja üürida. - Saa tuttavaks Elviraga
Vaata, miks talle meeldib oma majutusasutust Booking.com-is välja üürida. - Saa tuttavaks Elviraga
„Tunnen end enesekindlamalt, kui tean, et saan iga oma Booking.com-is registreeritud majutusasutuse puhul teatada külastaja väärkäitumisest.“
Elvira Cuéllar
Palma Homes Mallorca, Mallorca
„Tunnen end enesekindlamalt, kui tean, et saan iga oma Booking.com-is registreeritud majutusasutuse puhul teatada külastaja väärkäitumisest.“
Elvira Cuéllar
Palma Homes Mallorca, Mallorca
Saa oma külastajatega lähemalt tuttavaks
Meie külastajatel on mõni ühine joon, ükskõik, kust nad pärit on.
 • Külastajad, kellel on vähemalt viis varasemat broneeringut, broneerivad 75% öödest
 • Pered ja paarid broneerivad 68% öödest
 • 42% öödest broneeritakse majutusasutustes, mis ei ole hotellid
Saa oma külastajatega lähemalt tuttavaks
Booking.com arvudes
Üle 28 miljoni
majutuspaiga 226 riigis ja piirkonnas üle kogu maailma
Üle 6,2 miljoni
eramajutuse, apartemendi ja muu ainulaadse peatuspaiga
Üle 43
keele ja dialekti meie saidil
Vastused sinu küsimustele

Majutusasutuse omanik võib külastajatelt nõuda kahjutagatist. Tagatis aitab katta külastaja põhjustatud võimalikke kahjusid ning annab kindluse, et sinu majutusasutusse suhtutakse lugupidavalt. Kui midagi juhtub, saab sellest meie tiimile teada anda väärkäitumisest teavitamise funktsiooni kaudu.


Kui oled oma lehe loomise lõpetanud, saad oma majutusasutuse meie saidil broneeringuteks avada. Võime sult enne broneeringute vastu võtma hakkamist paluda oma majutusasutus kinnitada, kuid saad seda aega kasutada, et ekstranetti uurida ja esimesteks külastajateks valmistuda.

Kas sul on veel küsimusi? Saad neile vastused meie KKK lehelt.

Liitu ja hakka külastajaid juba täna vastu võtma!

Lisa oma majutusasutus
 • Enam kui 6,4 miljonit registreeritud puhkemajutust
 • Üle miljardi külastaja puhkemajutustes
 • Enam kui 40% uutest puhkemajutuskohtadest broneeritakse esimese nädala jooksul

Alustamiseks loo partnerikonto
Jätkates nõustute, et Booking.com võib seoses teie majutusasutuse registreerimisega teiega e-kirja teel ühendust võtta.