Æ æ – eitthvað fór úrskeiðis

Prófaðu að endurhlaða síðuna eða reyndu aftur síðar.

Vertu meðal 28.980.327 skráninga sem eru þegar á Booking.com
Ertu þegar samstarfsaðili? Innskráning

Mest notuðu tungumálin

Öll tungumál

Skráðu

íbúðina þína

hótelið þitt

orlofshúsið þitt

gistihúsið þitt

gistiheimilið þitt

á Booking.com

Skráning þarf ekki að taka meira en 15 mínútur – hefjumst handa í dag

Viltu búa til nýja skráningu?

Þín hugarró er í forgangi hjá okkur

Svona hjálpum við þér að upplifa öryggi þegar þú tekur á móti gestum:

  • Þinn staður, þínar reglur – Veldu verð, skilmála og reglur fyrir gesti
  • Við styðjum við bakið á þér – Þjónustuverið er opið allan sólarhringinn og þú getur tilkynnt misferli gesta
  • Finndu hina fullkomnu gesti – Settu kröfur og skilyrði sem gestir þurfa að uppfylla
Nánari upplýsingar

Ummæli

30 bókanir á einum degi

Booking.com færir þér gesti sama í hvaða verðflokki gististaðurinn er og af hvaða tegund hann er. Þessar íbúðir fengu 30 bókanir daginn sem þær birtust á vefsíðunni okkar og hefur reksturinn haldið áfram að styrkjast síðan þá.

Dúbaí, Sameinuðu arabísku furstadæmin

Geymt en ekki gleymt

Þessi bændagisting er staðsett á fallegum en nokkuð óþekktum áfangastað. Aðeins 150 dögum eftir að gististaðurinn skráði sig á Booking.com var hann kominn með 127 bókanir og einkunnina 9,1 fyrir ánægju gesta.

Salzburg, Austurríki

Gott samstarf

Það getur verið erfitt að hafa umsjón með öllum hliðum rekstrarins þegar maður er með fleiri en 10 gististaði á skrá. Þess vegna er starfsfólk Booking.com á staðnum með reglulega fundi með samstarfsaðilum til að ræða hvernig best er að uppfylla þeirra þarfir og hjálpa til við vöxt fyrirtækisins.

Austin, Bandaríkin

Kostir þess að starfa með okkur

Opnaðu og lokaðu á gististaðnum þínum hvenær sem þú vilt
Við veitum þér frelsi til að opna eða loka gististaðnum á síðunni okkar hvenær sem þú vilt. Við bjóðum samninga án bindingar, svo þú getur haldið í stjórnartauminn á gististaðnum þínum.
Group 40
Við tökum ekki greiðslu af gestunum
Við bætum engu við verðið. Ólíkt öðrum sem oft taka greiðslu af gestinum, er það verð sem við sýnum alltaf það sama og verðið sem þú setur upp.
Group 19
Þú stjórnar framboðinu
Þú getur tekið á móti gestum aðeins yfir sumartímann eða bara um helgar – þú ræður ferðinni á Booking.com.
Group 19
Þú getur notað Booking.com meðfram öðrum vefsíðum
Það er lítið mál að nota Booking.com samhliða öðrum vefsíðum. Dagatalið okkar er einfalt í notkun og þú getur stýrt framboði þínu samhliða öðru samstarfi.
Ertu með fleiri spurningar? Þú færð nánari upplýsingar um nýskráningu, söluþóknun og allt hitt hér.

Tegundir gististaða

Tegundir gesta sem þú getur átt von á

Hvaðan sem gestirnir okkar koma er þó ýmislegt sameiginlegt með þeim.

Þeir eru fjölskyldur og pör

68% gistináttanna okkar eru bókaðar af fjölskyldum og pörum í leit að rólegu fríi

Þeir bóka fleira en bara hótel

42% gistináttanna okkar eru bókaðar á heimilum, íbúðum eða öðrum þeim einstöku dvalarstöðum sem við bjóðum upp á

Þeir deila upplifunum sínum

38% gestanna okkar skrifa umsagnir að dvöl lokinni þar sem þeir deila gagnlegum upplýsingum með gististöðum og öðrum ferðalöngum

Þeir eru tryggir gestir

75% gistináttanna okkar eru bókaðar af gestum sem hafa þegar bókað fimm sinnum eða oftar á síðunni okkar

Markaðssetning og kynning

Margir ferðalangar byrja á leitarvélum

Við viljum því ekki bíða eftir að gestir komi til okkar heldur erum við virk í því að kynna gististaðinn þinn á leitarvélum um allan heim.

Sumir ferðalangar leita á landakortum

Þannig að skráning hjá Booking.com þýðir að skráningin þín birtist líka á Google Maps.

Flugin eru bókuð, þá er bara gistingin eftir

Við störfum með flugfélögum eins og Emirates, American Airlines, easyJet, KLM og mörgum fleirum og kynnum gististaðinn þinn fyrir viðskiptavinum þeirra.

Meðmæli eru einnig mikilvæg þegar kemur að því að finna gistingu

Við sjáum til þess að vörumerkið okkar sé alltaf umtalað með hjálp áhrifavalda, ferðarithöfunda og áberandi fjölmiðla. Þetta veldur því að fleiri snúa sér til Booking.com þegar kemur að því að leita að gistingu.

Algengar spurningar

Hvað gerist ef gestur vinnur skemmdir á gististaðnum mínum?
Eigendur gististaða geta krafist tjónatryggingar af gestum. Tjónatrygging getur komið sér vel til að standa undir kostnaði vegna mögulegra skemmda sem gestir kunna að valda og veitir þér ákveðna tryggingu fyrir því að farið verði vel með gististaðinn. Ef eitthvað kemur upp á er hægt að tilkynna það til starfsfólks okkar með því að senda tilkynningu um misferli gesta.
Hvað gerist þegar ég hef skráð mig?
Þegar þú hefur skráð gististaðinn þinn förum við yfir allar upplýsingar frá þér til að ganga úr skugga um að allt sem við þurfum sé til staðar. Því næst sendum við þér notendaupplýsingar fyrir ytranetið með tölvupósti. Þar getur þú stillt framboð og verð hjá þér. Að því loknu færðu sendar leiðbeiningar um hvernig þú getur stillt gististaðinn svo hann birtist á Booking.com!

Er enn eitthvað óljóst? Þú færð svör við öllum þínum spurningum á Algengum spurningum

Skráðu þig og farðu að taka á móti gestum í dag