Vertu með 1.493.952 öðrum gististöðum sem starfa með Booking.com!

Skráðu gististaðinn þinn á Booking.com

Finndu gesti á auðveldan máta og þénaðu meira

Af hverju Booking.com?

Stór alþjóðlegur hópur viðskiptavina
Við markaðssetjum gististaðinn þinn svo hann sé sýnilegur fjölda ferðalanga á heimsvísu, allan ársins hring.
Ókeypis skráning
Samstarfi við okkur fylgir enginn skráningarkostnaður eða áskriftargjald.
Fjöltyngd aðstoð allan sólarhringinn
Starfsfólk þjónustudeildarinnar til staðar allan sólarhringinn fyrir þig og þína gesti – á allt að 40 tungumálum.
Í augnablikinu eru 34 mögulegir gestir að leita að gististað eins og þínum á staðnum Ashburn. Bættu þínum við í dag!

Okkar verklag

Group 36
Opnaðu og lokaðu á gististaðnum þínum hvenær sem þú vilt
Þú getur opnað og lokað gististaðnum á síðunni okkar hvenær sem þú vilt, einungis með því að smella á hnapp. Þú getur þannig haldið í stjórnartauminn á gististaðnum þínum, án þess að gera bindandi samning við okkur.
Group 40
Við tökum ekki greiðslu af gestunum
Við bætum engu við verðið. Ólíkt öðrum sem oft taka greiðslu af gestinum, er það verð sem við sýnum alltaf það sama og verðið sem þú setur upp.
Group 19
Þú stjórnar framboðinu
Þú getur tekið á móti gestum aðeins yfir sumartímann eða bara um helgar – þú ræður ferðinni á Booking.com.
Group 19
Þú getur notað Booking.com meðfram öðrum vefsíðum
Það er lítið mál að nota Booking.com samhliða öðrum vefsíðum. Dagatalið okkar er einfalt í notkun og þú getur stýrt framboði þínu samhliða öðru samstarfi.
Ertu með fleiri spurningar? Þú færð nánari upplýsingar um nýskráningu, söluþóknun og allt hitt hér.

Booking.com fyrir heimili og íbúðir

Hvort sem þú átt heimili í sveit, íbúð í borg eða villu við sjóinn, þá býður Booking.com upp á fullkomið svæði til að skrá gististaðinn.

Algengar spurningar

Hvernig get ég komist að því hversu háa söluþóknun ég þarf að greiða af bókunum hjá mér?
Þegar þú hefur bætt gististaðnum þínum á Booking.com þarftu að greiða söluþóknun af hverri bókun. Þú getur séð hlutfall söluþóknunarinnar í hlutanum um „Samkomulagið“ í skráningarferlinu. Í lok hvers mánaðar sendum við þér greiðsluseðil með þeirri upphæð sem þú skuldar í söluþóknun.
Hvað gerist þegar ég hef skráð mig?
Þegar þú hefur skráð gististaðinn þinn förum við yfir allar upplýsingar frá þér til að ganga úr skugga um að allt sem við þurfum sé til staðar. Því næst sendum við þér notendaupplýsingar fyrir Ytranetið með tölvupósti. Þar getur þú stillt framboð og verð hjá þér. Að því loknu færðu sendar leiðbeiningar um hvernig þú getur stillt gististaðinn svo hann birtist á Booking.com!