Vertu með 1.677.266 öðrum gististöðum sem starfa með Booking.com!

Skráðu

íbúðina þína

á Booking.com

Finndu gesti á auðveldan máta og þénaðu meira

Viltu búa til nýja skráningu?

Hefur þú þegar hafið skráningu?

Af hverju Booking.com?

Stór alþjóðlegur hópur viðskiptavina
Við markaðssetjum gististaðinn þinn svo hann sé sýnilegur fjölda ferðalanga á heimsvísu, allan ársins hring.
Ókeypis skráning
Samstarfi við okkur fylgir enginn skráningarkostnaður eða áskriftargjald.
Fjöltyngd aðstoð allan sólarhringinn
Starfsfólk þjónustudeildarinnar til staðar allan sólarhringinn fyrir þig og þína gesti – á allt að 40 tungumálum.

Sögur af nýlegum gististöðum

30 bókanir á einum degi

Booking.com færir þér gesti sama í hvaða verðflokki gististaðurinn er og af hvaða tegund hann er. Þessar íbúðir fengu 30 bókanir daginn sem þær birtust á vefsíðunni okkar og hefur reksturinn haldið áfram að styrkjast síðan þá.

Dúbaí, Sameinuðu arabísku furstadæmin

Geymt en ekki gleymt

Þessi bændagisting er staðsett á fallegum en nokkuð óþekktum áfangastað. Aðeins 150 dögum eftir að gististaðurinn skráði sig á Booking.com var hann kominn með 127 bókanir og einkunnina 9,1 fyrir ánægju gesta.

Salzburg, Austurríki

Gott samstarf

Það getur verið erfitt að hafa umsjón með öllum hliðum rekstrarins þegar maður er með fleiri en 10 gististaði á skrá. Þess vegna er starfsfólk Booking.com á staðnum með reglulega fundi með samstarfsaðilum til að ræða hvernig best er að uppfylla þeirra þarfir og hjálpa til við vöxt fyrirtækisins.

Austin, Bandaríkin

Okkar verklag

Group 36
Opnaðu og lokaðu á gististaðnum þínum hvenær sem þú vilt
Við veitum þér frelsi til að opna eða loka gististaðnum á síðunni okkar hvenær sem þú vilt. Við bjóðum samninga án bindingar, svo þú getur haldið í stjórnartauminn á gististaðnum þínum.
Group 40
Við tökum ekki greiðslu af gestunum
Við bætum engu við verðið. Ólíkt öðrum sem oft taka greiðslu af gestinum, er það verð sem við sýnum alltaf það sama og verðið sem þú setur upp.
Group 19
Þú stjórnar framboðinu
Þú getur tekið á móti gestum aðeins yfir sumartímann eða bara um helgar – þú ræður ferðinni á Booking.com.
Group 19
Þú getur notað Booking.com meðfram öðrum vefsíðum
Það er lítið mál að nota Booking.com samhliða öðrum vefsíðum. Dagatalið okkar er einfalt í notkun og þú getur stýrt framboði þínu samhliða öðru samstarfi.
Ertu með fleiri spurningar? Þú færð nánari upplýsingar um nýskráningu, söluþóknun og allt hitt hér.

Skráðu þig og fáðu meira en bara skráningu

Leitarvélar

Við viljum ekki bíða eftir að gestir komi til okkar heldur erum við virk í því að kynna gististaðinn þinn á leitarvélum um allan heim.

Kort

Skráðu þig hjá Booking.com og skráningin birtist í leitum í Google Maps.

Flugfélög og ferðir

Við störfum með flugfélögum eins og Emirates, American Airlines, easyJet, KLM og mörgum fleirum og kynnum gististaðinn fyrir viðskiptavinum þeirra.

Áhrifavaldar og greinar

Við göngum úr skugga um að vörumerki okkar sé á allra vörum sem þýðir að fleiri einstaklingar leita til Booking.com þegar þá vantar gistingu.

Svona er annar vettvangur í samanburði

Booking.com TripAdvisor HomeAway Airbnb
Stuðningur allan sólarhringinn í gegnum síma og aðstoð starfsfólks okkar á staðnum alla daga
Engin þjónustugjöld fyrir gesti sem bóka
Ókeypis markaðssetning Skráningin þín auglýst á Google, Bing og Yahoo

Fyrirvari: þessi samanburður er niðurstaða rannsóknar sem gerð var af Booking.com á samkeppnisaðilum í október 2017.

Algengar spurningar

Hvernig get ég komist að því hversu háa söluþóknun ég þarf að greiða af bókunum hjá mér?
Þegar þú hefur bætt gististaðnum þínum á Booking.com þarftu að greiða söluþóknun af hverri bókun. Þú getur séð hlutfall söluþóknunarinnar í hlutanum um „Samkomulagið“ í skráningarferlinu. Í lok hvers mánaðar sendum við þér greiðsluseðil með þeirri upphæð sem þú skuldar í söluþóknun.
Hvað gerist þegar ég hef skráð mig?
Þegar þú hefur skráð gististaðinn þinn förum við yfir allar upplýsingar frá þér til að ganga úr skugga um að allt sem við þurfum sé til staðar. Því næst sendum við þér notendaupplýsingar fyrir Ytranetið með tölvupósti. Þar getur þú stillt framboð og verð hjá þér. Að því loknu færðu sendar leiðbeiningar um hvernig þú getur stillt gististaðinn svo hann birtist á Booking.com!

Skráðu þig og farðu að taka á móti gestum í dag