Æ æ – eitthvað fór úrskeiðis

Prófaðu að endurhlaða síðuna eða reyndu aftur síðar.

Vertu meðal 28.301.015 skráninga sem eru þegar á Booking.com
Ertu þegar samstarfsaðili? Innskráning

Mest notuðu tungumálin

Öll tungumál

Skráðu

íbúðina þína

hótelið þitt

orlofshúsið þitt

gistihúsið þitt

gistiheimilið þitt

á Booking.com

Skráning þarf ekki að taka meira en 15 mínútur – hefjumst handa í dag

Viltu búa til nýja skráningu?

Hugarró þín er í forgangi hjá okkur

Svona hjálpum við þér að upplifa öryggi þegar þú tekur á móti gestum:

 • Settu húsreglur sem gestir verða að samþykkja áður en bókað er
 • Biddu um tjónatryggingu til að auka öryggi þitt
 • Tilkynntu misferli gesta ef eitthvað fer úrskeiðis
 • Þú hefur aðgang að aðstoð allan sólarhringinn á yfir 43 tungumálum
Nánari upplýsingar
Hugarró þín er í forgangi hjá okkur

Veldu annan möguleikann til að sjá upplýsingar sem eiga betur við þig

Kynntu þér hvernig við hjálpum samstarfsaðila eins og þér

Ég er með gististað sem ég leigi út stöku sinnum

 • Gististaðurinn er þar sem ég geymi persónulegar eigur mínar
 • Ég hef takmarkaða reynslu af gistiþjónustuiðnaðinum

Ég er með fleiri en einn gististað sem ég leigi út allt árið um kring

 • Þessir gististaðir eru aðallega notaðir af gestum
 • Ég hef reynslu af gistiþjónustuiðnaðinum

Kostirnir við að starfa með okkur

Skráðu hvaða tegund gististaðar sem er
Það er ókeypis að skrá íbúðir, villur og allt þar á milli.
Það er auðvelt að flytja inn upplýsingar
Þú getur flutt inn ýmsar upplýsingar frá fyrri skráningum til að spara þér tíma.
Leiðsögn skref fyrir skref
Þú lærir um það hvernig vettvangur okkar virkar, hvaða vinnuferli virka best og hverju þú þarft að fylgjast með.
Sérstakir afslættir
Afslættir af vörum og þjónustum sem spara þér tíma og bæta upplifun gesta.

Þetta er Elvira

Af hverju finnst henni frábært að leigja út gististaðinn sinn á Booking.com?

Kynnstu gestum þínum

Það er sama hvaðan þeir eru, allir gestir okkar eiga nokkur atriði sameiginleg.

 • 75% bókaðra gistinátta eru bókaðar af gestum sem hafa bókað fimm sinnum áður eða oftar
 • 68% bókaðra gistinátta eru bókaðar af fjölskyldum og pörum
 • 42% bókaðra gistinátta eru bókaðar á gististöðum öðrum en hótelum
Tegundir gesta sem þú getur átt von á

Tölfræði Booking.com

28M+
skráningar í 226 löndum og landsvæðum víðsvegar um heiminn
6,2M+
heimili, íbúðir og aðrir einstakir gististaðir
43+
Tungumál og mállýskur í boði á síðunni okkar

Svör við spurningum þínum

 • Eigendur gististaða geta krafist tjónatryggingar af gestum. Tjónatrygging getur komið sér vel til að standa undir kostnaði vegna mögulegra skemmda sem gestir kunna að valda og veitir þér ákveðna tryggingu fyrir því að farið verði vel með gististaðinn. Ef eitthvað kemur upp á er hægt að tilkynna það til starfsfólks okkar með því að senda tilkynningu um misferli gesta.
 • Þegar þú hefur lokið við skráningu gististaðarins þíns getur þú opnað hann fyrir bókanir á síðunni okkar. Við biðjum þig kannski um að sannreyna gisistaðinn þinn áður en þú getur byrjað að taka við bókunum en þú getur notað þennan tíma til þess að læra á ytranetið okkar og undirbúa þig fyrir fyrstu gestina þína.