Ak vai! Diemžēl radās kļūme.

Lūdzu, atkārtoti ielādējiet lapu vai vēlāk mēģiniet vēlreiz.

Pievienojieties 28 269 702 citām nakšņošanas iespējām, kas jau ir reģistrētas vietnē Booking.com
Vai jūs jau esat naktsmītnes partneris? Ienākt sistēmā

Visbiežāk lietotās valodas

Visas valodas

Reģistrējiet savu

dzīvokli

viesnīcu

brīvdienu māju

viesu namu

pansiju

vietnē Booking.com

Reģistrēšanas noslēgšanai var būt nepieciešamas tikai 15 minūtes – sāciet jau šodien

Vēlaties sākt jaunu reģistrēšanu?

Mūsu galvenā prioritāte ir gādāt, lai jums būtu mierīgs prāts

Lūk, kā mēs jums palīdzam justies droši, uzņemot viesus:

 • Iestatiet iekšējos noteikumus, kas viesim ir jāpieņem pirms nakšņošanas.
 • Pieprasiet depozītu zaudējumu segšanai savai papildu drošībai.
 • Ziņojiet par viesu pārkāpumiem, ja gadās sarežģījumi.
 • Saņemiet atbalstu jebkurā diennakts laikā vairāk nekā 43 valodās.
Uzzināt vairāk
Mūsu galvenā prioritāte ir gādāt, lai jums būtu mierīgs prāts

Izvēlieties vienu no iespējām, lai redzētu pielāgotu informāciju

Uzziniet vairāk par mūsu atbalstu tādiem naktsmītņu partneriem kā jūs.

Man ir naktsmītne, ko es reizēm izīrēju

 • Es šajā naktsmītnē glabāju savas personīgās mantas.
 • Man nav lielas pieredzes, strādājot viesmīlības nozarē.

Man ir vairākas naktsmītnes, ko es izīrēju visu cauru gadu

 • Šīs naktsmītnes primāri tiek izmantotas viesiem.
 • Man ir pieredze, strādājot viesmīlības nozarē.

Mūsu sadarbības priekšrocības

Reģistrējiet jebkāda veida naktsmītni
Jūs bez maksas varat reģistrēt jebkādu naktsmītni, sākot no dzīvokļiem līdz villām.
Viegla informācijas importēšana
Lai ietaupītu jūsu laiku, ir iespējams importēt daudz informācijas no citām vietnēm, kurās ir reģistrēta jūsu naktsmītne.
Detalizēts ceļvedis
Jūs uzzināsiet mūsu platformas darbības principus, labākās prakses piemērus un no kā uzmanīties.
Ekskluzīvas atlaides
Atlaides produktiem un pakalpojumiem, kas ietaupa laiku un uzlabo viesu pieredzi.

Iepazīstieties ar Elviru

Lūk, kāpēc viņai patīk iznomāt savu naktsmītni vietnē Booking.com.

Iepazīstiet savus viesus

Mūsu viesiem ir kas kopīgs neatkarīgi no tā, no kurienes viņi ierodas.

 • 75% rezervēto nakšu ir no viesiem, kas jau ir veikuši vismaz piecus rezervējumus.
 • 68% rezervēto nakšu ir no ģimenēm un pāriem.
 • 42% rezervēto nakšu ir citās naktsmītnēs, kas nav viesnīcas.
Viesu veidi, ko jūs varat sagaidīt

Uzņēmums Booking.com skaitļos

28 milj.+
Reģistrētas naktsmītnes 226 valstīs un teritorijās visā pasaulē
6,2 milj.+
Brīvdienu mājas, dzīvokļi un citas unikālas nakšņošanas vietas
43+
Mūsu vietnē pieejamās valodas un dialekti

Atbildes uz jūsu jautājumiem

 • Naktsmītņu īpašnieki var pieprasīt viesiem iemaksāt depozītu zaudējumu segšanai. Tas var palīdzēt segt jebkādus iespējamos viesa radītos zaudējumus, kā arī kalpot kā drošības garants, ka viesis izturēsies pret jūsu naktsmītni ar cieņu. Ja rodas kādi sarežģījumi, par to var informēt, izmantojot mūsu iespēju ziņot par viesu pārkāpumiem.
 • Kad būsiet pabeidzis savas naktsmītnes reģistrāciju, jūs to varēsiet atvērt rezervējumiem mūsu vietnē. Pirms jūs varēsiet sākt saņemt rezervējumus, mums, iespējams, būs jāpārbauda jūsu naktsmītnes atrašanās vieta. Jūs šo laiku varēsiet izmantot, lai iepazītu mūsu Iekštīklu un sagatavotos pirmajiem viesiem.