Pomaknite se

Objavite

svoj apartma

svoj hotel

svojo počitniško hiško

svoje gostišče

svoj B&B

na Booking.com
Na Booking.com objavite,
kar želite

Registracija je brezplačna in jo lahko dokončate že v 15 minutah – začnite danes

Ustvarite novo objavo
 • Več kot 6,4 milijonov objavljenih počitniških nastanitev
 • Več kot 1 milijarda prihodov gostov v počitniške nastanitve
 • Več kot 40 % novih objav počitniških nastanitev prejme prvo rezervacijo v roku enega tedna

Ustvarite partnerski račun in začnite:
Z nadaljevanjem se strinjate, da vam Booking.com pošlje e-sporočilo glede registracije vaše nastanitve.

Ste že začeli z registracijo?
Nadaljujte svojo registracijo
Najbolj pomembno nam je, da ste brez skrbi
S spodaj naštetimi pristopi vam zagotavljamo varnost pri sprejemanju gostov:
 • Določite hišni red, s katerim se morajo gostje strinjati pred bivanjem
 • Zahtevajte varščino za dodatno varnost
 • Prijavite neprimerno vedenje gosta, če gre kaj narobe
 • Dostopajte do podpore 24/7 v več kot 43 jezikih
 • Zaščita za primer zahtevkov iz naslova odgovornosti do gostov in sosedov v višini do 1.000.000 EUR za vsako rezervacijo
Preberi več
Najbolj pomembno nam je, da ste brez skrbi
Kaj vas najbolje opiše?
Izberite eno od možnosti za prikaz informacij po meri
Nastanitev oddajam občasno
 • V tej nastanitvi hranim svoje osebne predmete
 • Moje izkušnje z delom v turizmu so omejene
Imam več nastanitev, ki jih oddajam skozi vse leto
 • Te nastanitve so primarno namenjene gostom
 • Imam izkušnje z delom v turizmu
Prednosti sodelovanja z nami
Objavite katerokoli vrsto nastanitev
Brezplačno lahko objavite karkoli, od apartmajev do vil in vsega vmes.
Preprosto vnesite podatke
Da bi prihranili čas, lahko uvozite veliko podatkov iz svojih obstoječih objav.
Vodenje korak po koraku
Izvedeli boste, kako deluje naša platforma, katere so najboljše prakse in pri čem je dobro biti pazljiv.
Edinstveni popusti
Popusti na produkte in storitve, ki prihranijo čas in izboljšajo izkušnje gostov.
Več fleksibilnosti brez dodatnih stroškov
S programom Smart Flex rezervacije lahko vaši gostje uživajo v fleksibilnosti, ki jo ponujajo pravila o brezplačni odpovedi. V primeru odpovedi bomo iskali nadomestne goste.
Ocena gostov
Vaše ocene gostov na spletnih straneh za potovanja zunanjih ponudnikov so lahko preračunane in se potem odražajo na objavah na vaši Booking.com strani.
Zaprosi za rezervacijo
Imeli boste popoln nadzor in boste lahko samozavestno sprejeli ali zavrnili prošnje za rezervacijo. To je beta verzija in je na voljo samo v določenih državah.
Spoznajte Elviro
Preberite si, zakaj svojo nastanitev rada oddaja prek Booking.com.
Preberite si, zakaj svojo nastanitev rada oddaja prek Booking.com. - Spoznajte Elviro
Preberite si, zakaj svojo nastanitev rada oddaja prek Booking.com. - Spoznajte Elviro
"Ker vem, da lahko prijavim neprimerno vedenje gostov v svojem portfoliu na Booking.com, sem mirnejša."
Elvira Cuéllar
Palma Homes Mallorca, Majorka
"Ker vem, da lahko prijavim neprimerno vedenje gostov v svojem portfoliu na Booking.com, sem mirnejša."
Elvira Cuéllar
Palma Homes Mallorca, Majorka
Spoznajte svoje goste
Ne glede na to, od kod prihajajo, so si naši gostje podobni v več pogledih.
 • 75 % nočitev rezervirajo gostje, ki so opravili že 5 ali več rezervacij
 • 68 % nočitev rezervirajo družine in pari
 • 42 % nočitev je rezerviranih v nastanitvah, pri katerih ne gre za hotele
Spoznajte svoje goste
Booking.com v številkah
Več kot 28 milijonov
nastanitvenih enot v 226 državah in teritorijih po celem svetu
Več kot 6,2 mil.
zasebnih nastanitev, apartmajev in drugih edinstvenih nastanitev
Več kot 43
jezikov in dialektov na voljo na naši spletni strani
Odgovori na vaša vprašanja

Lastniki nastanitev lahko od gostov zahtevajo varščino. Ta pomaga kriti kakršnokoli potencialno škodo, ki jo povzroči gost, in deluje kot dodatno varovalo, da se z vašo nastanitvijo ravna spoštljivo. Če gre kaj narobe, to sporočite naši ekipi ali pa uporabite funkcijo za poročanje o neprimernem vedenju.


Ko dokončate svojo objavo, lahko nastanitev na naši strani odprete za rezervacije. Morda vas bomo prosili za potrditev nastanitve, preden boste lahko začeli sprejemati rezervacije, vendar lahko ta čas izkoristite za spoznavanje našega ekstraneta in se pripravite na sprejem prvih gostov.

Imate še kakšno vprašanje? Poiščite odgovore na vsa vprašanja na naši strani s pogostimi vprašanji.

Registrirajte se in začnite sprejemati goste še danes!

Ustvarite novo objavo
 • Več kot 6,4 milijonov objavljenih počitniških nastanitev
 • Več kot 1 milijarda prihodov gostov v počitniške nastanitve
 • Več kot 40 % novih objav počitniških nastanitev prejme prvo rezervacijo v roku enega tedna

Ustvarite partnerski račun in začnite:
Z nadaljevanjem se strinjate, da vam Booking.com pošlje e-sporočilo glede registracije vaše nastanitve.