Samahan ang 1,534,024 iba pang property na katulad ng sa 'yo na partner na ng Booking.com!

Ipalista ang property mo sa Booking.com

Magkaroon ng guest sa mas madaling paraan

Gustong gumawa ng bagong listing?

Nagsimula nang mag-register?

Bakit Booking.com?

Abot mo ang buong mundo
Buong taon naming ihahatid ang iyong property sa mga biyahero mula sa iba't-ibang panig ng mundo.
Libreng registration
Libre ang sign-up at subscription kapag sumali ka.
Multilingual, 24/7 assistance
Narito ang aming support team 24/7 para sa iyo at sa iyong mga bisita - handang tumulong hanggang sa 40 wika.

Paano ba kami magtrabaho?

Group 36
Buksan at isara ang property mo kahit kailan mo gusto
Ikaw ang bahala kung kailan mo gustong buksan o isara ang property mo sa aming website. Walang lock-in contracts, kaya ikaw ang may kontrol sa property mo.
Group 40
Hindi kami nagcha-charge ng guest
Hindi kami nagpapatong ng kahit ano sa presyo. Hindi kami katulad ng iba na nagcha-charge ng guest, ang presyong inilagay mo ay ang presyong ipapakita namin.
Group 19
Ikaw ang may kontrol sa availability mo
Tumanggap lang ng guest tuwing summer o tuwing weekend. Sa Booking.com, ikaw ang bahala kung kailan mo gustong tumanggap ng mga guest.
Group 19
Gamitin ang Booking.com kasabay ng ibang platform
Hindi ka magkakaproblema sa paggamit ng Booking.com kahit may partnership ka pa sa iba. Gamit ang simple naming calendar, puwede mong i-manage ang availability mo kasabay nang iba.
May tanong pa? Alamin ang mga detalye tungkol sa pag-sign up, commission at iba pa.

Pagkukumpara ng iba't ibang platform

Booking.com TripAdvisor HomeAway Airbnb
24/7 na property support sa phone pati na araw-araw na local team support
Walang service fees para sa mga guest na gagawa ng reservation
Libreng marketing ng property mo sa lahat ng partner website

Disclaimer: ang pagkukumpara na ito ay resulta ng pagre-research na ginawa ng Booking.com sa mga competitor ng Oktubre 2017.

FAQs

Paano ko malalaman ang halaga ng komisyon na kailangang bayaran para sa mga reservation?
Kailangang magbigay ng komisyon sa bawat booking na makukuha kapag naidagdag na ang property sa Booking.com. Makikita ang porsiyento ng komisyon sa 'Agreement' na bahagi ng registration process. At sa bawat katapusan ng buwan, papadalhan ka namin ng invoice na naglalaman ng halaga ng komisyon na iyong babayaran.
Anong mangyayari pagkatapos kong mag-sign up?
Pagkatapos mong ipa-rehistro ang iyong property, ire-review namin ang mga impormasyong ibinigay upang malaman kung naibigay ang lahat ng detalyeng kailangan. Kung maayos na ang lahat, matatanggap sa email ang iyong login details sa Extranet. Dito maaaring i-update ang availability at mga presyo. Pagkatapos nito, papadalhan ka ng direksyon kung paano mo ise-set ng live ang iyong property sa Booking.com.

Mag-sign up at magsimulang tumanggap ng guests ngayon