Naku – nagkaroon ng error

I-reload ang page o subukang muli mamaya.

Samahan ang 28,299,083 pang property na nasa Booking.com na
Partner ka na ba namin? Mag-sign in

Mga pinakaginagamit na wika

Lahat ng wika

I-register ang

apartment

hotel

holiday home

guest house

bed and breakfast

mo sa Booking.com

Aabutin nang 'di bababa sa 15 minuto para makumpleto ang registration – magsimula na

Gustong gumawa ng bagong listing?

Pangunahing priority namin na maging panatag ka

Narito kung paano ka namin tinutulungang maging confident sa pag-welcome ng mga guest:

 • Mag-set ng house rules na dapat sang-ayunan ng guest bago sila mag-stay
 • Mag-request ng damage deposits para sa dagdag na seguridad
 • Mag-report ng guest misconduct kung sakaling may masamang mangyari
 • I-access ang 24/7 support sa 43+ wika
Alamin ang detalye
Pangunahing priority namin na maging panatag ka

Pumili ng isa sa mga option para makita ang naka-customize na impormasyon

Alamin pa kung paano namin natutulungan ang mga partner na katulad mo

May property ako na pinaparenta paminsan-minsan

 • Itinatago ko sa property na ito ang aking personal belongings
 • Limitado ang aking experience sa hospitality industry

May higit sa isang property ako na pinaparenta buong taon

 • Karaniwang ginagamit ang mga property na ito para sa mga guest
 • May experience ako sa pagtatrabaho sa hospitality industry

Mga benefit kapag naka-partner kami

I-register ang anumang uri ng property
Mula apartments hanggang villas at kahit ano pa, libre ang pag-register.
Madaling mag-import ng detalye
Para makatipid ng oras, puwedeng ma-import ang maraming detalye mula sa iyong mga existing listing.
Step-by-step guide
Matututunan mo kung paano gumagana ang aming platform, ang best practices, at mga bagay na dapat antabayanan.
Exclusive discounts
Discounts sa products at services na makakatipid ng oras at mapapaganda ang experience ng mga guest.

Kilalanin si Elvira

Tingnan kung bakit gustung-gusto niyang iparenta ang kanyang property sa Booking.com.

Kilalanin ang mga guest mo

Saan man sila manggaling, may pagkakapareho ang ating mga guest.

 • 75% ng gabing na-book ay mula sa mga guest na nakagawa na ng lima o higit pang booking
 • 68% ng gabing na-book ay mula sa mga pamilya at couple
 • 42% ng gabing na-book ay mula sa iba pang property bukod sa hotel
Uri ng guests na maaaring matanggap mo

Ang Booking.com sa figures

28M+
Listing sa 226 bansa at teritoryo sa iba't ibang bahagi ng mundo
6.2M+
Mga bahay, apartment, at iba pang pambihirang accommodation
43+
Wika at dayalektong available sa aming website

Mga sagot sa tanong mo

 • Puwedeng mag-request ang mga property owner ng damage deposit mula sa mga guest. Magagamit ang mga deposit kung may anumang posibleng masira ang guest, at paraan din ito para matiyak na irerespeto ng guest ang property mo. Kung may mangyaring hindi maganda, puwede itong i-report sa aming team gamit ang aming misconduct reporting feature.
 • Kapag tapos ka nang mag-register, mabubuksan mo ang iyong property para sa bookings sa aming website. Maaaring hilingin namin sa 'yo na i-verify ang iyong property bago ka magsimulang makatanggap ng bookings, pero magagamit mo ang panahong ito para maging pamilyar ka sa aming extranet at maging handa para sa mga guest.