Ano'ng mangyayari pagkatapos kong mag-sign up?

Narito kung paano:
Mag-sign up para sa account at mag-register
Puwede mong i-update ang iyong calendar, mga presyo at i-confirm kung tama ang listing mo
Kapag handa ka na, bubuksan mo ang iyong property sa mga booking (sa ilang pagkakataon, kailangan naming i-verify ang lokasyon mo bago ka magsimulang tumanggap ng mga guest)

Maaari ko bang i-update ang detalye ng aking registration sa mga susunod na araw?

Kapag nakapagparehistro ka na sa amin, maaari kang mag-update kahit kailan. Halimbawa, gusto mong magdagdag ng bagong pasilidad sa iyong property o maglagay ng mas maraming detalye tungkol sa iyong lokasyon, maaari mo itong gawin sa oras na iyong naisin.

Anong uri ng mga larawan ang kailangan kong i-upload?

Pagkatapos mong mag-sign up, maaari ka nang mag-upload ng larawan para sa iyong property. Mahilig tumingin ang mga guest ng larawan habang naghahanap ng accommodation kaya napakahalagang maglagay nito. Inirerekomenda naming mag-upload ng loob at labas na larawan ng iyong property. Hindi kinakailangan na kuha ito ng propesyunal na photographer, sapat na ang isang smartphone para maipakita sa iyong guest ang kagandahan ng iyong property.

Kailan ko makikitang online ang aking property?

Pagkatapos mong mag-register, puwede mo nang buksan ang iyong property sa mga booking sa aming website. Maaari naming i-verify ang iyong property bago ka magsimulang tumanggap ng mga booking, pero puwede mong gamitin ang panahong ito para mas malaman ang aming extranet at maging handa ka sa mga una mong guest.

Ano ang matatanggap ko bilang kapalit ng komisyon na babayaran ko?

Malakas na online presence
Aktibo ang gagawing pag-market ng Booking.com sa iyong property sa mga search engine tulad ng Google, Yahoo, at Bing upang masiguradong maaabot mo ang pinakamalawak na bilang ng potential customers.
Innovative tools at features
Walang hinto ang pagpapaganda ng experts namin para gawing up-to-date ang aming website at mobile apps, kaya sigurado kang laging optimized ang page mo para sa mas maraming booking.
Instant confirmation
Confirmed agad ang lahat ng bookings na gagawin sa Booking.com kaya walang masyadong hassle para sa'yo.
Verified guest reviews
Isang dedicated team ang nakabantay sa mga guest reviews para tiyaking legitimate ang lahat ng ito. Pinapataas nito ang credibility mo at makakatulong sa pagdesisyon ng bisitang lumagi sa property mo.
24/7 Support
Handang tumulong sa'yo at sa mga bisita mo, ang 24 oras na support team namin ay available sa 41 wika.

Paano ko malalaman ang halaga ng komisyon na kailangang bayaran para sa mga reservation?

Kailangang magbigay ng komisyon sa bawat booking na makukuha kapag naidagdag na ang property sa Booking.com. Makikita ang porsiyento ng komisyon sa 'Agreement' na bahagi ng registration process. At sa bawat katapusan ng buwan, papadalhan ka namin ng invoice na naglalaman ng halaga ng komisyon na iyong babayaran.

Kailangan ko bang ikumpirma ang lahat ng aking booking?

Hindi mo kailangang ikumpirma ang alinman sa iyong booking. Kapag nag-book ang customer sa iyong property, agad itong maku-kumpirma online. Sa gayon, hindi mo na kailangang tingnan ang bawat request ng iyong posibleng bisita.

Anong mangyayari kapag kinansela ng bisita ang kanyang reservation?

Dalawang bagay ang maaaring mangyari kapag nag-cancel ang bisita ng kanyang reservation. Kung may free cancellation policy ang iyong property, walang babayaran ang bisita kahit i-cancel nya ang booking. Kung walang free cancellation policy ang iyong property, kailangang magbayad ng bisita ng cancellation fee, at mula rito kukunin ang komisyon na kailangan mong bayaran.

Paano kung nag-no show ang guest?

No show? Walang problema. Hindi mo kailangang magbayad ng commission sa mga guest na hindi dumating – bukod na lang kung nag-set up ka ng "no-show charge" sa mga guest mo.

Paano kung may nasira ang guest sa property ko?

Puwedeng mag-request ang mga may-ari ng accommodation ng damage deposit mula sa guest. Puwedeng gamitin ang mga deposit na pambayad sa anumang posibleng masira ng guest, at paraan din ito para matiyak na magiging maingat ang guest sa accommodation mo. Kung may mangyari man na hindi maganda, puwede itong i-report sa aming team gamit ang aming misconduct reporting feature.

Mag-sign up at simulang mag-welcome ng mga guest ngayon!

Kumita nang mas malaki sa consistent na mga booking
  • 45% ng mga partner ang nakakakuha ng kanilang unang booking sa loob ng isang linggo
  • Mahigit sa 1.1 bilyong holiday rental guest mula pa noong 2010
  • Ganap na kontrol sa iyong property at finances
  • Libre at inaabot ng 15 minuto ang registration