Finansējiet savu nākamo

piedzīvojumu

remontu

projektu

ar līdzekļiem no Booking.com.
Finansējiet jebko ar līdzekļiem no Booking.com.

Reģistrēšanas noslēgšanai var būt nepieciešamas tikai 15 minūtes – sāciet jau šodien

Reģistrēt jaunu naktsmītni
 • Reģistrēšanās ir bez maksas
 • 24/7 atbalsts pa tālruni vai e-pastā
 • Iestatiet naktsmītnes iekšējos noteikumus viesiem
 • Sinhronizējiet savu kalendāru ar citām vietnēm

Lai sāktu darbu, izveidojiet naktsmītnes partnera profilu:
Turpinot jūs piekrītat, ka uzņēmums Booking.com var sūtīt jums e-pastus par jūsu naktsmītnes reģistrēšanu.

Vai jūs jau sākāt reģistrēšanu?
Turpināt savas naktsmītnes reģistrēšanu
Viegli importējiet savas naktsmītnes informāciju
Jūs varat importēt daudz informācijas no citām vietnēm, kurās ir reģistrēta jūsu naktsmītne. Tas ietaupīs jūsu laiku un palīdzēs jums uzreiz sākt pelnīt.
 • Fotogrāfijas
 • Kalendārs
 • Naktsmītnes nosaukumus
 • Naktsmītnes informācija
 • Informācija par iespējām un ērtībām
Izbaudiet viesu uzņemšanu
Izlemiet, kad viesi var veikt rezervējumus
Jūs varat izvēlēties, kad viesi var rezervēt jūsu naktsmītni mūsu vietnē, un varat šo informāciju atjaunināt jebkurā laikā.
Ietaupiet laiku, izmantojot saziņas rīkus ar viesiem
Iestatiet automātiskās atbildes un ieplānotās ziņas – mēs tās pat iztulkosim jums vēlamajā valodā.
Vienkāršots maksāšanas process
Mēs varam nodrošināt jūsu viesu maksāšanas procesu, lai jūs varētu piesaistīt vairāk viesu, samazināt atcelšanas gadījumu skaitu un ietaupīt administratīvā darba laiku.
Pārvaldiet savu naktsmītni jebkurā vietā un laikā
Pārvaldiet rezervējumus, apskatiet savu kalendāru, atbildiet uz viesu ziņām un veiciet citas darbības, izmantojot mūsu lietotni Pulse naktsmītņu partneriem.
Jūsu naktsmītnes reģistrēšana
Vai iepriekš vēl nekad neesat reģistrējis naktsmītni? Zemāk redzams darbību apkopojums naktsmītnes profila izveidošanai.
 • Nosaukums un atrašanās vieta

  Izdomājiet savas naktsmītnes nosaukumu un norādiet tās adresi.
 • Naktsmītnes informācijas iestatīšana

  Pievienojiet iespējas, ērtības, noteikumus un gultu skaitu.
 • Fotogrāfijas

  Pievienojiet vismaz vienu savas naktsmītnes fotogrāfiju augstā izšķirtspējā.
 • Cenas un kalendārs

  Iestatiet cenu par nakti un datumus, kuros viesi var rezervēt.
 • Pārbaudiet un pabeidziet reģistrāciju

  Pārbaudiet savu informāciju un atveriet savu naktsmītni viesiem.
Jūsu naktsmītnes reģistrēšana
Iepazīstieties ar Anhelu
Uzziniet, kāpēc viņai patīk izīrēt savu naktsmītni vietnē Booking.com
Kā tiek izmantota jūsu komisijas maksa
Tehnoloģijas
Mūsu pakalpojumu komandas sadarbojas ar jums, lai atrastu risinājumus jūsu problēmām un palīdzētu uzlabot jūsu naktsmītnes ikdienas darbību, sākot no vienkāršotiem maksājumiem līdz ieskatam par viesiem.
Mārketings
Jūsu naktsmītne tiks reklamēta meklēšanas programmās un tiešsaistes kartēs, tāpēc ceļotāji to redzēs, jau sākot plānot ceļojumu. Mēs arī sadarbojamies ar aviokompānijām, lai reklamētu jūsu naktsmītni to klientiem.
Cilvēki
Jūs saņemsiet 24/7 atbalstu savā valodā, kā arī padomus no profesionāļiem, kuru mērķis ir uzlabot jūsu naktsmītnes darbības rādītājus, daloties ar veiksmīgas prakses padomiem, uzticamiem datiem un ieteikumiem par pakalpojumiem un rīkiem.
Atbildes uz jūsu jautājumiem
 • Tiklīdz būsiet reģistrējis savu naktsmītni mūsu vietnē, jūs varēsiet jebkurā laikā atjaunināt tās informāciju. Piemēram, ja vēlaties pievienot jaunu naktsmītnes iespēju vai pastāstīt vairāk par tās apkārtni, jūs varēsiet pievienot šo informāciju jebkurā brīdī.
 • Reģistrējoties mūsu vietnē, mēs lūdzam jūs pievienot naktsmītnes fotogrāfijas. Tās ir nepieciešamas, jo, izvēloties vietu nakšņošanai, mūsu viesiem patīk apskatīt fotogrāfijas. Mēs iesakām jums augšupielādēt fotogrāfijas, kas parāda gan jūsu naktsmītnes iekšpusi, gan ārpusi. Tām nav noteikti jābūt profesionālām fotogrāfijām – ar viedtālruni uzņemtas fotogrāfijas arī radīs labu iespaidu par jūsu naktsmītni.

Reģistrējiet savu naktsmītni un sāciet uzņemt viesus

Reģistrēt jaunu naktsmītni
 • Reģistrēšanās ir bez maksas
 • 24/7 atbalsts pa tālruni vai e-pastā
 • Iestatiet naktsmītnes iekšējos noteikumus viesiem
 • Sinhronizējiet savu kalendāru ar citām vietnēm

Lai sāktu darbu, izveidojiet naktsmītnes partnera profilu:
Turpinot jūs piekrītat, ka uzņēmums Booking.com var sūtīt jums e-pastus par jūsu naktsmītnes reģistrēšanu.