Mag-ipon para sa susunod mong

adventure

renovation

project

sa tulong ng Booking.com
Mag-ipon para sa kahit anong bagay sa tulong ng Booking.com

Sideline passion man o full-time job para sa ‘yo ang pagho-host, i-register ang iyong holiday rental sa Booking.com para makakuha ng mga traveler sa buong mundo

Kumita nang mas malaki sa consistent na mga booking
 • 45% ng mga partner ang nakakakuha ng kanilang unang booking sa loob ng isang linggo
 • Mahigit sa 1.1 bilyong holiday rental guest mula pa noong 2010
 • Ganap na kontrol sa iyong property at finances
 • Libre at inaabot ng 15 minuto ang registration


Nagsimula nang mag-register?
Ipagpatuloy ang registration mo
I-import nang madali ang iyong property details
Puwede mong i-import ang karamihan ng iyong detalye mula sa existing listings mo sa iba pang website. Makakatipid ka nito sa oras at matutulungan kang kumita kaagad.
 • Mga photo
 • Calendar
 • Pangalan ng property
 • Property details
 • Facilities at amenities

Mag-enjoy sa walang hassle na pagho-host

Ikaw ang masusunod kung kailan puwedeng mag-book ang mga guest
May kalayaan kang piliin kung kailan puwedeng i-book ng mga guest ang iyong property sa aming website, at puwede mo itong i-update anumang oras.
Makatipid sa oras gamit ang guest messaging tools
Mag-set ng automatic replies at prescheduled messages – ita-translate rin namin ang mga ito sa gusto mong wika.
Pinasimpleng payment process
Puwede naming asikasuhin ang iyong guest payments para tulungan kang makakuha ng mas maraming guest, mabawasan ang mga cancellation, at makatipid ng oras sa paggawa ng admin tasks.
I-manage ang iyong property kahit saan, kahit kailan
I-manage ang mga reservation, i-check ang iyong calendar, sumagot sa mga guest message, at iba pa gamit ang Pulse, ang aming app para sa partners.
Pag-register ng iyong property
Hindi pa nakapag-register ng property kahit kailan? Narito ang overview ng mga step na pagdadaanan mo para magawa ang iyong listing.
 1. Pangalan at lokasyon
  Bigyan ng pangalan ang iyong property at sabihin ang address nito
 2. Setup ng property
  Maglagay ng facilities, amenities, policies, at bilang ng kama.
 3. Mga photo
  Maglagay ng kahit isang high-quality photo ng iyong property.
 4. Pricing at calendar
  Mag-set ng presyo kada gabi at mga date kung kailan puwedeng mag-book ang mga guest.
 5. I-review at kumpletuhin
  Tingnan ang detalye mo at buksan ang iyong property sa mga guest.
Pag-register ng iyong property

Kilalanin si Angela

Tingnan kung bakit gustung-gusto niyang iparenta ang kanyang property sa Booking.com.
Tingnan kung bakit gustung-gusto niyang iparenta ang kanyang property sa Booking.com. - Kilalanin si Angela
Tingnan kung bakit gustung-gusto niyang iparenta ang kanyang property sa Booking.com. - Kilalanin si Angela
"Wala na akong masyadong iniisip kasi alam kong nabasa at sumang-ayon ang Booking.com customers sa behavior policies ko."
Angela Feregrino
Short Stay Mexico, Mexico City
"Wala na akong masyadong iniisip kasi alam kong nabasa at sumang-ayon ang Booking.com customers sa behavior policies ko."
Angela Feregrino
Short Stay Mexico, Mexico City
Saan napupunta ang commission mo
Technology
Mula sa pinasimpleng payments hanggang sa guest insights, nakatutok ang aming product teams sa pakikipag-partner sa 'yo para humanap ng mga solusyon sa mga kinakaharap mong problema at tulungan kang pagandahin ang araw-araw na operasyon.
Marketing
Ipo-promote ang iyong property sa search engines at online maps, kaya makikita ito ng mga traveler kapag nagsimula silang magplano ng kanilang trip. Nakipag-partner din kami sa mga airline para i-promote ang iyong property sa kanilang mga customer.
Mga tao
Magkakaroon ka ng access sa 24/7 support para sa iyong wika, pati na rin advice mula sa mga expert na nakalaan kung paano papagandahin ang performance mo sa pagbibigay ng best practices, maaasahang data, at paggabay sa paggamit ng products at tools.

Mga sagot sa tanong mo

May tanong pa? Hanapin ang sagot sa lahat ng tanong mo sa aming FAQ

Mag-sign up at simulang mag-welcome ng mga guest ngayon!

Kumita nang mas malaki sa consistent na mga booking
 • 45% ng mga partner ang nakakakuha ng kanilang unang booking sa loob ng isang linggo
 • Mahigit sa 1.1 bilyong holiday rental guest mula pa noong 2010
 • Ganap na kontrol sa iyong property at finances
 • Libre at inaabot ng 15 minuto ang registration