Mas makakuha ng

exposure

suporta

panatag na isip

sa Booking.com
Mas mag-benefit sa Booking.com

Sideline passion man o full-time job para sa ‘yo ang pagho-host, i-register ang iyong holiday rental sa Booking.com para makakuha ng mga traveler sa buong mundo

Kumita nang mas malaki sa consistent na mga booking
  • 45% ng mga partner ang nakakakuha ng kanilang unang booking sa loob ng isang linggo
  • Mahigit sa 1.1 bilyong holiday rental guest mula pa noong 2010
  • Ganap na kontrol sa iyong property at finances
  • Libre at inaabot ng 15 minuto ang registration


Nagsimula nang mag-register?
Ipagpatuloy ang registration mo
Simulang kumita sa tamang paraan
Kunin ang detalye mo mula sa ibang website
Iwasan ang dagdag na trabaho at double bookings sa pag-import ng detalye mo at calendars mula sa ibang websites katulad ng Airbnb at HomeAway.
I-sync ang iyong channel manager
Kung gumagamit ka ng channel manager, puwede mo itong ikonekta sa aming website sa ilang click lang.
Ikaw ang masusunod sa business mo
Mas makita sa tulong ng quality ratings
Ang aming quality rating ay isang objective na sistema na padadaliin para sa mga guest na mahanap ang iyong listing at siguraduhin sa kanilang tutugma ang property sa kanilang inaasahan.
Makatipid ng oras sa tulong Group Opportunity Center
Makatanggap ng mahalaga at maaaksyunang performance tips para sa iyong buong portfolio para makatipid ng oras at madaling makita ang mga opportunity na naga-apply sa lahat, o sa ilan, o sa mga property mo.
Mag-enjoy sa walang hassle na payments para sa lahat ng booking mo
Nag-aalok kami ng ligtas, maaasahan, at madaling paraan para kunin ang bayad ng guest na makakatulong sa 'yo para makakuha ng mas maraming guest, mabawasan ang mga cancellation, at makatipid ng oras sa paggawa ng admin tasks.
I-manage ang property mo kahit saan gamit ang aming partner app
Sa aming property management app na Pulse, puwede mong i-manage ang iyong reservations, i-check ang calendar mo, sumagot sa mga guest message at iba pa, kahit nasaan ka.

Kilalanin si Patricia

Tingnan kung bakit gustung-gusto niyang iparenta ang kanyang property sa Booking.com.
Tingnan kung bakit gustung-gusto niyang iparenta ang kanyang property sa Booking.com. - Kilalanin si Patricia
Tingnan kung bakit gustung-gusto niyang iparenta ang kanyang property sa Booking.com. - Kilalanin si Patricia
"Booking.com ang isa sa mga platform na tinutulungan kaming ma-maintain ang mataas na occupancy level. Dahil 'yan sa instant booking model at kakayahan na ibentang muli ang na-cancel na mga kuwarto nang mas madali."
Patricia González
Alterhome, Madrid
"Booking.com ang isa sa mga platform na tinutulungan kaming ma-maintain ang mataas na occupancy level. Dahil 'yan sa instant booking model at kakayahan na ibentang muli ang na-cancel na mga kuwarto nang mas madali."
Patricia González
Alterhome, Madrid
I-improve ang performance mo
Palakasin ang visibility mo
Makuha ang mga guest na gusto mo at pataasin ang iyong occupancy sa tulong ng flexible dates at strategic targeting.
Preferred Partner Program
Magkaroon ng boost sa search results para maging mas visible ka sa mga guest, at magkaroon ng special icon para maiba ka sa ibang mga property.
Opportunity Center
Makakuha ng alerts para sa mga bagong paraan ng pag-improve mo ng iyong business at performance, na naka-customize para sa property mo.
Bulk editing
Sabay-sabay na i-edit ang policies o baguhin ang presyo sa multiple properties sa ilang click lang.
Saan napupunta ang commission mo
Technology
Mula sa pinasimpleng payments hanggang sa guest insights, nakatutok ang aming product teams sa pakikipag-partner sa 'yo para humanap ng mga solusyon sa mga kinakaharap mong problema at tulungan kang pagandahin ang araw-araw na operasyon.
Marketing
Ipo-promote ang iyong property sa search engines at online maps, kaya makikita ito ng mga traveler kapag nagsimula silang magplano ng kanilang trip. Nakipag-partner din kami sa mga airline para i-promote ang iyong property sa kanilang mga customer.
Mga tao
Magkakaroon ka ng access sa 24/7 support para sa iyong wika, pati na rin advice mula sa mga expert na nakalaan kung paano papagandahin ang performance mo sa pagbibigay ng best practices, maaasahang data, at paggabay sa paggamit ng products at tools.

Mga sagot sa tanong mo

May tanong pa? Hanapin ang sagot sa lahat ng tanong mo sa aming FAQ

Mag-sign up at simulang mag-welcome ng mga guest ngayon!

Kumita nang mas malaki sa consistent na mga booking
  • 45% ng mga partner ang nakakakuha ng kanilang unang booking sa loob ng isang linggo
  • Mahigit sa 1.1 bilyong holiday rental guest mula pa noong 2010
  • Ganap na kontrol sa iyong property at finances
  • Libre at inaabot ng 15 minuto ang registration