Baudiet sirdsmieru, zinot, ka vietne Booking.com par visu parūpēsies

Mēs uztveram drošību nopietni, lai jūs varētu uzņemt viesus ar pārliecību.

Reģistrējieties bez maksas
  • 45% viesu uzņēmēju saņem pirmo rezervējumu nedēļas laikā
  • Varat izvēlēties starp tūlītējiem rezervējumiem un rezervējumu pieprasījumiem
  • Mēs apstrādājam maksājumus. Bez maksas 2024. gadā.
Vai jūs jau sākāt reģistrēšanu?
Turpināt savas naktsmītnes reģistrēšanu

Kontrole būs jūsu rokās, uzņemot viesus

Daži ieguvumi, reģistrējot naktsmītni mūsu vietnē...
Norādiet iekšējos noteikumus
Jūs varat ne tikai iestatīt naktsmītnes iekšējos noteikumus, bet viesiem būs tiem arī jāpiekrīt pirms jūsu naktsmītnes rezervēšanas.
Sazinieties ar viesiem pirms rezervēšanas
Viesi var izmantot mūsu sarakstes sistēmu, lai sazinātos ar jums pirms rezervēšanas, tādējādi pārliecinoties, ka atbilstat viens otra prasībām.
Viegla piekļuve atbalstam
Mūsu lielā naktsmītņu partneru atbalsta speciālistu komanda ir pieejama 24/7 un 43 valodās, ja jums ir nepieciešams ar mums sazināties.
Saņemiet sev tīkamus rezervējumus
Atrodiet savai naktsmītnei piemērotākos viesus, iestatot kritērijus, kuriem jāatbilst, lai varētu veikt rezervējumus – piemēram, viņiem ir jābūt apstiprinātam tālruņa numuram.
Aizsargājiet savus ieguldījumus
Vai uztraucaties par vērtīgām lietām savā naktsmītnē? Jūs varat iestatīt depozītu zaudējumu segšanai, lai radītu sev papildu drošības sajūtu.
Vienkārša rīcība sarežģījumu gadījumā
Ja gadījumā rodas sarežģījumi ar viesu uzvedību, mūsu pārkāpumu ziņošanas rīks atvieglo informācijas nodošanu mūsu komandai un nepieļaušanu viesiem atkārtoti uzturēties jūsu naktsmītnē.

Drošības pasākumi

Mēs aizsargājam naktsmītņu partnerus, kad tiek veikts katrs rezervējums
Viesu informācijas pārbaude
Mēs nodrošinām, ka mūsu viesi tiek pārbaudīti saskaņā ar daudziem globāliem sankciju kontrolsarakstiem, lai mūsu naktsmītņu partneri, uzņemot viesus, netiktu apdraudēti.
Krāpšanas noteikšana
Mēs izmantojam mašīnmācīšanās modeļus, lai noteiktu krāpšanu rezervēšanas laikā, un rīkojamies, lai aizsargātu jūsu rezervējumus.
Rezervējumu atcelšanas risks
Mēs veicam papildu pārbaudes pat pēc naktsmītnes rezervēšanas un rīkojamies, ja zinām, ka rezervējumi tiks atcelti.
Viesu bloķēšana
Mums ir vairākas komandas, kas nodrošina, ka nepiemēroti viesi vairs nevarēs rezervēt naktsmītnes vietnē Booking.com.

Jūsu naktsmītnes aizsardzība

Galvenās drošības ierīces jūsu naktsmītnei
Ring
Ring
Sazinieties ar viesiem un parūpējieties par naktsmītnes drošību, lai arī kur jūs būtu. Baudiet sirdsmieru, izmantojot Ring video durvju zvanu un drošības kameras.
Uzzināt vairāk
igloohome Smart Keybox
igloohome Smart Keybox
igloohome Smart Keybox ir viedais miniseifs, kurā var glabāt atslēgas, piekļuves kartes un citus priekšmetus ērtai izņemšanai. Jūs varat ērti ģenerēt PIN kodu vai Bluetooth atslēgu, pat esot ceļā, un kopīgot to ar viesiem seifa atslēgšanai.
Uzzināt vairāk
NoiseAware
NoiseAware
Negaidiet sūdzības saņemšanu. Proaktīvi novērsiet ballītes un kaimiņu sūdzības savā naktsmītnē, izmantojot reāllaika trokšņa noteikšanu un monitoringu.
Uzzināt vairāk

Sāciet uzņemt viesus ar pārliecību

Jūs varat uzticēties ne tikai mūsu vārdiem – uzziniet, ko saka mūsu naktsmītņu partneri.
– Elvīra Kelara, naktsmītne Palma Homes Mallorca, Maljorka
“Es jūtos drošāk, zinot, ka varu ziņot par viesu pārkāpumiem visās savās naktsmītnēs savā vietnes Booking.com profilā."

– Elvīra Kelara, naktsmītne Palma Homes Mallorca, Maljorka
– Anhela Feregrino, naktsmītne “Short Stay Mexico” Mehiko
“Apziņa, ka vietnes Booking.com viesi izlasa manas naktsmītnes iekšējās kārtības noteikumus, piekrīt tiem un ievēro tos, man ir liels atvieglojums.”

– Anhela Feregrino, naktsmītne “Short Stay Mexico” Mehiko